Even voorstellen

Enkele jaren geleden hebben leden van de politieke partij Groen Links een bijeenkomst belegd voor bewoners in De Wierden. Daar hebben veel bewoners toen hun klachten geuit. Enkele bewoners hebben daarop besloten een bewonerscommissie te vormen en dat is gelukt.

Maar het gaat niet om het bestuur.
De bewonerscommissie, dat bent u, bewoners van De Wierden. U hoeft geen lid te worden. Een ieder die iets wil betekenen voor De Wierden en iets wil bijdragen om de wijk leefbaar te maken, beschouwen wij als lid van de Bewonerscommissie.

Het bestuur regelt alleen wat zaken op de achtergrond: bijvoorbeeld dat er een nieuwsbrief is en een website en dat er extra geld wordt gevraagd voor projecten en activiteiten in de wijk. We houden niet van vergaderen, we dóen liever iets.

Wilt u meedoen? Hebt u vragen of ideeën? Reageer via de Contact pagina van deze site!