Kerstkoor

Ieder jaar heeft de BC  de Wierden een gelegenheidskoor. Dit koor komt een paar weken voor kerst bij elkaar om zo’n 6 keer met elkaar te oefenen. Zij treden dan samen met het kinderkoor van de Wierwinde op voor het Kerstdiner op de Wierwinde.  Wanneer de kinderen dan aan het kerstdiner op school beginnen krijgen de volwassene  van het kerstkoor een diner aangeboden op het Wierdendok. Iedereen die het gezellig vindt, kan meedoen met het kerstkoor.